Nieuws

Onderzoek naar mobiliteitsvraag in Friesland gestart

Provincie Friesland verwacht dat in het volgende decennium het openbaar vervoer op het platteland aan veranderingen onderhevig is. Friesland wil zich grondig voorbereiden op deze veranderingen en er optimaal op inspelen. 

 

Er zijn vele ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteitsvraag en het OV-gebruik in de komende jaren. Daarbij is onder andere te denken aan demografische ontwikkelingen (krimp, vergrijzing, ontgroening), veranderingen in vervoergedrag (door andere activiteitenpatronen en mutaties in autobezit), veranderingen in beschikbare vervoermiddelen (opkomst van de elektrische fiets) en de opkomst van nieuwe technieken (smart mobility).

 

In samenwerking met Sweco en Partoer brengt TransTec de mobiliteitsvraag op het Friese platteland in beeld. Daarbij focust TransTec zich met name op het opstellen van een prognose voor de OV-vraag in de komende vijftien jaar. Met deze prognose is de discrepantie tussen het OV-aanbod en de OV-vraag inzichtelijk te maken en wordt aangegeven waar vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Daarnaast wordt onderzocht welke gevolgen eventuele aanpassingen in het lijnennet hebben voor reizigers. Daarbij worden ook (redelijke) vervoeralternatieven, of het gebrek hieraan, beschreven.

 

TransTec verwacht de opdracht in februari / maart 2017 af te ronden.