Nieuws

Transitie TransTec

Per 1 januari 2017 verandert de organisatiestructuur van TransTec. Onze kantoorlocatie in Amsterdam wordt gesloten en TransTec wordt een eenmansbedrijf, waarin Fred van der Blij doorgaat. 

De meeste adviseurs hebben inmiddels een andere functie gevonden.

 

Als vervoerkundig kenniscentrum was het werken voor zowel overheden als vervoerbedrijven een belangrijk kenmerk van TransTec. Omdat de aanbestedingsmarkt steeds grimmiger wordt, is dat in deze tijd niet meer vol te houden. Daarmee verdwijnt één van de pijlers onder het bedrijf, reden om de koers te verleggen. Daarnaast hebben andere redenen, zoals de gewenste afbouw in de richting van Fred's pensionering, een rol gespeeld.

 

TransTec blijft de komende jaren actief in de wereld van het openbaar vervoer en voert nieuwe en lopende opdrachten dus gewoon uit, zoals u dat van TransTec gewend bent. Met Royal HaskoningDHV, waar collega Wilco Bos inmiddels in dienst is getreden, zijn afspraken gemaakt om zoveel mogelijk van elkaars kennis en expertise gebruik te maken.

 

TransTec dankt haar opdrachtgevers voor de prettige samenwerking in de afgelopen twintig jaar en ziet ernaar uit om die samenwerking te continueren. De afspraken die Royal HaskoningDHV en TransTec gemaakt hebben, bieden daarvoor ook weer nieuwe mogelijkheden.