Nieuws

TransTec speelt serious game met provincie Flevoland

In 2014 is de OV-visie Flevoland met de volgende doelstellingen vastgesteld:

- Een zo rendabel mogelijk collectief vervoersysteem voor inwoners en bezoekers      van Flevoland; 

- Met aansluiting op de mobiliteitsvraag; 

- Waarbij de keuze bepaald wordt door de vervoerbehoefte en de kosteneffectiviteit;

- Een passende voorziening wordt geboden voor die gebieden waar collectief              vervoer geen optie is;

- Met een belangrijke rol voor participatie uit de samenleving.

 

Om binnen deze doelstellingen afwegingen te maken ten aanzien van het openbaar vervoer in Flevoland heeft TransTec  een serious game gespeeld met commissieleden van de Provinciale Staten op woensdag 8 juni. Een serious game is niet alleen vermakelijk door de spelbeleving, maar helpt ook communiceren, selecteren en / of verwerven van inzicht.

 

Het OV-spel kent twee spelronden. In de eerste ronde worden keuzes gemaakt tussen verschillende ontwikkelrichtingen. De tweede ronde maakt duidelijk welke realisatieprioriteiten de diverse ontwikkelrichtingen krijgen van de commissieleden.

 

Het was woensdag mogelijk om de spelresultaten voor Flevoland direct terug te koppelen aan de commissieleden, omdat het spel digitaal werd gespeeld. Het spel is eenvoudig te spelen op een tablet, smartphone of laptop.