Nieuws

Eerste periode monitor R-net fietsenstallingen gaat in

In Zuid-Holland wordt het programma R-Net uitgevoerd, dat bestaat uit de implementatie van R-Net voor zowel trein- als busverbindingen.  

Voor het busdeel worden per corridor onder andere de haltes en reistijden op niveau van de productformule R-Net gebracht. Onderdeel daarvan zijn de ketenmobiliteit faciliteiten bij de haltes in de vorm van (overdekte) fietsenstallingen. In 2014 en 2015 is de exploitatie van de R-net op de corridors Rotterdam – Dirksland en Lammenschans – Zoetermeer gestart. Op beide corridors groeit het aantal reizigers en het gebruik van de fietsenstallingen.

 

Provincie Zuid-Holland wil het gebruik van de fietsenstallingen graag monitoren met het oog op eventuele uitbreiding hiervan. TransTec brengt over verschillende periodes de bezetting van de stallingen en het aantal weesfietsen in kaart. De monitor start in de eerste periode mei/juni 2016.