Nieuws

Aftrap veiligheids- en doorstromingsanalyse medegebruik Uithoflijn

De groei van reizigers tussen Utrecht Centraal en de Uithof is niet meer op te vangen met de inzet van bussen op lijn 12 en verschillende regionale buslijnen. De Uithoflijn als onderdeel van het HOV-netwerk in de regio biedt uitkomst. 

 

In 2012 is definitief besloten tot de aanleg en het Definitief Ontwerp (DO) is in datzelfde jaar vastgesteld. Inmiddels is de onderbouw van de trambaan aangelegd en op dit moment worden het spoor, bovenleiding en haltes gebouwd. Vanaf 2018 rijden de trams tussen Utrecht Centraal Centrumzijde – P+R De Uithof. De koppeling met de SUNIJ-lijn (tram naar Nieuwegein) vindt later plaats. Wanneer precies is nog niet bekend en afhankelijk van de aanpassing van perrons aan de lagevloertram. 

 

Het toelaten van wegvoertuigen zoals lijnbussen en hulpdiensten op de trambaan is nieuw voor Utrecht. Op de huidige SUNIJ-lijn bestond er tot voor kort slechts een klein stukje ‘straatspoor’ op het Stationsplein te Utrecht. Het beleid bij de ontwikkeling van de Uithoflijn is om uit veiligheidsredenen geen taxi’s tot de trambaan toe te laten tijdens de exploitatie. Dit heeft echter grote impact op de taxibranche. Naast verkeersveiligheid is ook de doorstroming op de busbanen van en naar het stationsgebied van belang. Het effect van het toelaten van taxi’s op deze doorstroming, waarmee rijtijden en betrouwbaarheid mogelijk onder druk komen te staan, dient te worden geanalyseerd. 

 

Gemeente Utrecht heeft vastgelegd dat er onder voorwaarden ontheffing verleend kan worden voor medegebruik door taxi’s. Een onderzoek naar de veiligheid van medegebruik door taxi’s en het effect op de doorstroming is echter nog niet uitgevoerd. TransTec geeft in samenwerking met Grontmij een integraal advies over het medegebruik van de trambaan door taxi’s in het stationsgebied. Met behulp van dit advies kan de Stuurgroep Uithoflijn besluiten over de ontheffing van taxi’s op bus- en trambanen en de wijze waarop taxi’s taxistandplaatsen kunnen bereiken.