Nieuws

TransTec rondt vervoerstudie OV-visie Schiphol 2018-2028 af

Medio december 2017 gaat de nieuwe concessie Amstelland Meerlanden in. Omdat Schiphol een belangrijke rol speelt in deze concessie stelt de stadsregio Amsterdam een OV-visie Schiphol 2018-2028 op. 

 

De OV-visie Schiphol geeft sturing bij het opstellen van het PvE van concessie Amstelland Meerlanden en geeft de vervoerbedrijven straks houvast bij het opstellen van hun inschrijving. Daarnaast heeft de OV-visie een functie bij het onderbouwen van infrastructurele projecten. Tot slot is de OV-visie van belang om de vele stakeholders op en rond Schiphol duidelijkheid te bieden over de (voorgenomen) OV-ontwikkelingen op en om de luchthaven. De vervoerstudie van TransTec is één van de bouwstenen van deze OV-visie.

 

De OV-visie Schiphol geeft aan op welke wijze het busvervoer in de komende concessieperiode ingericht kan worden. Daarbij is de bovenliggende doelstelling het optimaliseren van het OV-netwerk om binnen de beschikbare financiële ruimte de maximale kwaliteit voor de reizigers en maximale ondersteuning van de bereikbaarheid en mainportfunctie van Schiphol te bereiken. TransTec heeft hiervoor drie varianten uitgewerkt, waarbij o.a. rekening is gehouden met de verschillende reizigersgroepen, productformules en netwerken. De varianten zijn beoordeeld aan de hand van 9 criteria.  

 

Het projectteam heeft een belangrijke rol gehad bij de totstandkoming van de OV-visie Schiphol. In het projectteam waren SRA, Schiphol, gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Aalsmeer betrokken.