Nieuws

Beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram, metro naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft de beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram en metro die TransTec begin 2015 uitvoerde naar de Tweede Kamer gestuurd. De doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid tussen 2006-2014 staan in de evaluatie centraal.

 

TransTec voerde eerder de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 15 uit voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanwege het specifieke aard van sociale veiligheid is het afzonderlijk geëvalueerd.

 

Er kan over sociale veiligheid o.a. geconcludeerd worden dat: 

  • Het rapportcijfer voor het veiligheidsgevoel van reizigers is gestegen van 7.8 (2006) naar 7.9 (2013)
  • Het rapportcijfer voor het veiligheidsgevoel van personeel is gestegen van 6.3 (2006) naar 6.9 (2012)
  • Het aantal incidenten schommelt in de periode 2006-2014
  • IenM beperkte uitgaven doet die passen bij de rol van het ministerie dat focust op het stellen van kaders en regels, monitoring en faciliteren van samenwerking  

 

TransTec beveelt het volgende aan:

  • Verbeter de monitoring van sociale veiligheid in bus, tram en metro. Meer data en analyse kunnen helpen bij het sneller signaleren van trends en het leggen van verbanden met uitgevoerde maatregelen.
  • Ontwikkel meer kennis. Bijvoorbeeld over instapregimes, de inzet van toezichthouders en het effect van camera's in voertuigen. Koppel deze kennis aan specifieke knelpunten per regio en ontwikkel een gerichte aanpak.

 

Klik hier om het gehele rapport van TransTec te lezen.